Wij gaan het deze keer hebben over Sterren kinderen. Wij willen graag weer nieuwe (oude) informatie geven over Sterren kinderen. 

Sterren kinderen zijn niet alleen de Kinderen die nu geboren worden. De Kinderen die vanaf 2003 geboren worden, aardse jaartelling, zijn kinderen met een extra gave. Dit is niet het geval bij alle kinderen die geboren worden vanaf 2003. Er zijn ook volwassen Sterren kinderen. Deze volwassenen worden nu in aanraking gebracht (of zijn dat inmiddels) met hun Hogere Leiding. Zij worden (of zijn) zich bewust van Gidsen, Engelen, Opgestegen Meesters. 
De Kinderen geboren vanaf 2003 hebben deze Hogere Leiding op het moment van geboorte. 
De volwassenen, en de kinderen geboren tot aan 2003, zullen deze Hogere Leiding eerst moeten zoeken, d.m.v. het inlossen van de Wet van Karma, het leren openstellen en vertrouwen op de hogere leiding en groeien uit de derde dimensie naar de vierde. Dat wil zeggen, vanuit de Vissen periode (3-dimensionaal) doorgroeien d.m.v. Compassie voor mens en aarde, naar een Multidimensionaal bewustzijn. 

De volwassenen zullen langzamerhand, zo snel als hun groei dient te gaan, in aanraking gebracht worden met de begeleiding; zij zullen steeds ook aan zichzelf dienen te werken, door het loslaten van emotionele ballast, zich daarvan te ontdoen. Langzaam in de loop der komende jaren zullen deze schillen van emotionele ballast verdwijnen, en in de tijd dat deze volwassen Sterren kinderen daarmee bezig zijn, zullen zich de gidsen aandienen. Dit kan plotseling gebeuren, maar wij dragen altijd de zorg voor diegene die zich voorzichtig daarvoor openstellen. Weet dat en vertrouw daarop! In de loop van hun persoonlijke groeiproces, zullen zich steeds meer van de Hogere Leiding aandienen. 

De Sterren kinderen die nu in hun adolescentie zitten, hebben deze wetten van karma ook nog af te wikkelen, zij het anders dan de volwassenen. Deze Sterren kinderen zijn zich al bewuster, zij het meest nog onbewust, dat er iets meer is dan alleen maar de aarde bewonen. Zij weten ook dat sommige problemen, die zich voordoen op de aarde, niet zomaar op te lossen zijn. Zij weten simpelweg dat deze problemen er zijn. Het lijkt alsof ze onverschillig lijken, maar dat is geenszins het geval. Zij zullen, als zij iets ouder worden, weten hoe te handelen en Of te handelen. Zij voelen aan dat een kant kiezen, partij kiezen om een conflict op te lossen, niet aan de orde is en zullen zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot volwassenen met een andere manier van aanpakken. 

De Sterren kinderen die nu beneden de 14 jaar zijn, horen nu al anders benaderd te worden door hun ouders, opvoeders en begeleiders. Deze kinderen staan al met een been in de 4e dimensie, maar dat zal hen moeten worden uitgelegd, zo langzamerhand. Daar er nog niet voldoende veranderde scholing voorhanden is, is deze begeleiding onvoldoende. Deze kinderen mogen langzamerhand, naarmate hun ontwikkeling vordert, in de zin van: ik begrijp Wie ik Ben, bewust gemaakt worden dat zij gebruik kunnen maken van de gave die zij bij geboorte hebben meegekregen. Dit alles dient liefdevol begeleid te worden. Deze kinderen zullen ook nog een gedeelte van de wet van Karma dienen in te lossen, dus haast is niet geboden en men dient rekening te houden met de ontwikkeling van het kind en welke ervaringen zijn nodig hebben om het groeiproces volgens de Wet van Karma te voltooien. 

De Sterren kinderen die vanaf 2003 geboren worden (zo ongeveer), wederom, NIET alle kinderen zijn Sterren kinderen in deze zin van het woord, zouden begeleid dienen te worden op een manier die bij ze past. Elk kind komt naar aarde met zijn/haar eigen natuurlijke gave en identiteit, en het is aan de ouders en opvoeders, begeleiders en school om daar op in te leren springen. Welke taak heeft mijn kind uitgekozen? Is mijn kind een Sterren kind, of is mijn kind met een andere taak of bestemming naar aarde gekomen? 

Allereerst zal opvallen, dat heel veel Sterren kinderen alleen maar willen spelen. Zij willen niet echt leren lezen en schrijven. Wat zij het liefste komen doen, zolang zij nog erg jong zijn, is spelen en genieten. De school in deze vorm, die nu nog het meest bestaat, is ingericht om kinderen te leren lezen, schrijven, rekenen enzovoort. Deze kinderen zullen hun best doen, want zij willen graag bij de groep horen, maar als je vraagt wat zij nou het liefst doen, is dat spelen. De kinderen die vanaf 2003 geboren worden, zullen deze WIL, in de zin van: ik heb een Taak, maar allereerst wil ik Spelen en Genieten, nog veel meer naar voren laten komen dan de vorige groep kinderen. 
Zij zullen hun gaven ook ten toon gaan spreiden, waarvan ouders, die hier niet zo bekend mee zijn, kunnen schrikken of denken dat hun kind niet normaal is. Dit kan zich uiten in alleen willen spelen, of juist zeer geïnteresseerd zijn om zo veel mogelijk tot zich te willen nemen van informatie, dus Snelle Leerlingen zijn. 
Elk Kind is UNIEK. Veel ouders worden zich nu bewust dat hun Sterren kind (ook als ouders daar niet mee bekend zijn) anders is dan normaal gesproken. Wat ZIJ als normaal beschouwen. 

De Sterren kinderen die nu volwassen zijn, zijn vaak hun hele leven al aan het vechten tegen deze stempel. Zij zijn anders dan anderen. Zij hebben zichzelf beschermd door bepaalde dingen maar niet meer te vertellen. Hierdoor zijn deze (inmiddels volwassen) kinderen een reeks van problemen (lessen) tegengekomen, waardoor zij konden doorgroeien, of aan het doorgroeien zijn naar de 4e dimensie. 

Als Sterren kindouder, die al bewust is, kun je anders naar je kind leren kijken, en weten dat er een andere, meer open opvoeding nodig is dan die je zelf ervaren hebt. Door nu deze informatie te verspreiden, op het internet of andere manier, willen wij meewerken aan een groter bewustzijnsverandering in de mens, waardoor het mogelijk gemaakt wordt voor de Sterren kinderen beter begeleid te worden in hun Taak op de Aarde. 

Er zijn vele benamingen voor de groep Kinderen met een Hoger bewustzijn, of Multidimensionaal bewustzijn. Dit zijn namen als Indigokinderen, Nieuwetijds kinderen. Ik spreek over Sterren kinderen, niet om alles onder een noemer te vatten, maar om te voorkomen dat kinderen wederom in een hokje gestopt worden. Jullie, als ouders, opvoeders en begeleiders, dienen je ook daarvan bewust te worden, dat geen enkel kind in een hokje gestopt dient te worden, in de zin van: mijn kind (het woord MIJN klopt hier al niet!!) is een Nieuwetijds kind of een Indigokind. 
De benaming Sterren kind zou ook opgevat kunnen worden alsof een kind in DAT hokje geplaatst wordt! Dat is niet mijn bedoeling, het is zo dat ik een naam gegeven heb om de veranderingen te kunnen onderstrepen met deze woorden in deze boodschap. 

Uiteindelijk zijn jullie dan allemaal Sterren kinderen. Want het doorgroeien naar een Multidimensionaal bewustzijn is voor iedereen weggelegd, alleen het zij zo dat er mensen zijn, die zich dat Niet bewust WILLEN worden. Dus zal dat bij die groep mensen ook niet gebeuren. Wij gaan om weer weder te keren, in Licht en Liefde.