Veer

Dansende

 

                            Spiritueel

Wat is spiritualiteit.

Wat is spiritueel ontwikkelen                                                                  

Wat is spiritualiteit eigenlijk?

De wereld van spiritualiteit is een wereld van acceptatie, zelfreflectie en jezelf ontwikkelen als individu. Spiritualiteit leert je respect te hebben voor jezelf maar ook hoe mooi ieder mens is. Het word tijd dat je weet dat als je geboren word de ‘sluier der vergetelheid’ je wereld vertroebeld en je gaande weg bewust word van je bestaan op deze wereld.

Heeft het te maken met een godsdienst of juist niet?

De ene noemt het god de andere de bron, beide hebben het zelfde doel.  Spiritualiteit is geen godsdienst. Het oordeelt ook niet over godsdienst en beseffen dat iedere godsdienst goed is, het gaat tenslotte wel over de zelfde bron. Spiritualiteit leert dat er geen straf is als je de regels niet volgt, gewoonweg omdat er geen regels zijn. Het leven is de leerschool en ieder heeft het recht zijn eigen weg te gaan en zijn gevoel te volgen. Spiritualiteit gelooft dat er meer wegen zijn die leiden naar Rome (bron, God). De traditionele godsdienst heeft regels en voorschriften hoe de mens moet leven volgens de leer van de kerk. En dat je word afgerekend op als je deze regels niet naleeft of opzettelijk omzeilt. Spiritualiteit en godsdienst zijn geen beste vrienden.

Waarom jezelf spiritueel ontwikkelen?

Als je eenmaal deze wereld bent binnen gewandeld wil je nooit meer iets anders. Je krijgt zelfwaardering, je beseft dat je uniek bent en het waard bent te bestaan. Het geeft je rust. Je leert anders tegen andere en de wereld aan te kijken. Je wereld krijgt kleur en voelt intenser wat er om je heen gebeurt. Spiritueel ontwikkelen is een keuze. Het is een zoektocht naar kennis en het willen weten wat er maar te weten valt. Of je het nu in boeken, het web of om je heen zoekt maakt niet uit. Ieder begin is er eentje in de ontwikkeling van het spirituele zelf.

Is dit de makkelijkste weg?

NEE, dat is het zeker niet. In de tijd van onrust, chaos en onveiligheid heeft de mens houvast nodig en iedereen zoekt het op zijn eigen manier. Vragen als wordt het nog beter?, Of waarom?, zijn levensvragen die ieder bezig houd en de antwoorden zijn moeilijk te vinden. Wat je kunt doen is beginnen bij jezelf! En jezelf afvragen hoe draag ik bij aan een betere wereld. Begin bij jezelf, als je zelf verandert, verandert de wereld met je mee. Het is een enorme puzzel en stukje voor stukje passen de stukjes in elkaar. Ontwikkel je eigen waarheid en laat de ander in zijn/haar waarde en de helft van de ellende zou opgelost zijn.

 

 

 

 

Wat is een paragnost of een medium?

 Paragnost

Het woord paragnost betekend letterlijk ‘het weten van het paranormale’. Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt. Er wordt wel gesproken over een collectief archief ook wel de Akasha Kroniek genoemd. De informatie die een paragnost ontvangt kan hem of haar op verschillende manier bereiken. We spreken wel over helder voelen, helder horen, helder weten, helder zien en helder ruiken. Dit is dus verschillend per paragnost.

De titel paragnost wordt veelvuldig gebruikt maar is alleen op zijn plaats als we spreken over een persoon die deze ‘gave’, heeft meegekregen en deze gevoed heeft met trainingen. Als paragnost moet men in staat zijn om informatie uit het verleden, het heden en ook een stukje toekomst te kunnen vergaren. Met deze informatie is een paragnost in staat inzichten te geven die ondersteunend kunnen zijn in het leven. Een paragnost heeft vaak een zwaarder leven gehad en daardoor veel levenservaring opgedaan. Met behulp van deze levenservaring in combinatie met de paranormale informatie kunt u met bijna iedere vraag bij een paragnost terecht.

 Medium

Een medium heeft dezelfde kenmerken als een paragnost, echter kan een medium daarnaast ook nog contact maken met overledenen. Een medium is dus altijd een paragnost, echter een paragnost is niet altijd een medium. Anders gezegd: een medium is een paragnost die kan communiceren met overleden personen, en een paragnost duidt op een helderziende of een persoon die een andere ‘heldere’ vaardigheid bezit. Deze heldere vaardigheid betreft het zesde zintuig van de mens, die iedereen bezit. Echter, niet bij iedereen wordt dit zesde zintuig ook daadwerkelijk ontwikkeld. De ontwikkeling van paranormale gaven vereist een bewuste manier van leven. Ontdek uw zesde zintuig zelf! 

 

 

Paragnost of medium?

Zelf heb ik veel te danken aan de spirituele vereniging Harmonia Alkmaar waar ik alweer een aantal jaren secretaris van ben.

 

Visie en doelstelling van de vereniging

Oprichting

De afdeling Alkmaar van de Nederlandse vereniging van Spiritualisten Harmonia is per 19 december 1928 opgericht."Een Spiritualistische Levensvisie"

De mens is van oorsprong een geestelijk wezen en heeft een geestelijk lichaam dat hier op aarde ook een stoffelijk lichaam heeft aangenomen om in deze wereld te kunnen leven en ervaringen op te doen.

Bij aanvang van het leven op aarde (middels incarnatie) wordt een gedeelte van het bewustzijn van het individu versluierd om zo optimaal mogelijk de uitdagingen van dit aardse leven het hoofd te kunnen bieden om zodoende de (zichzelf) gestelde levensopdracht (karma) te kunnen uitvoeren.

Het uiteindelijke doel is terug te keren naar de "Bron" van alles wat is: God, de Albron, de Bron van Energie, de Schepper, de Bron van alle Leven, het Licht, de Universele Liefde......, .....welke naam men ook aan deze kracht wil geven.

De blauwdruk van dit geestelijk wezen, de ziel, verlaat na de dood van het stoffelijke lichaam de aardse werkelijkheid om terug te keren naar de werkelijkheid van voor de incarnatie.

Tussen deze verschillende leefwerelden bestaat een voortdurende wisselwerking, bewust en onbewust. Ieder mens wordt tijdens zijn aardse leven beïnvloed door zijn hogere zelf (zijn onbewuste) en begeleid door wezens, (bescherm)engelen, dienende geesten, helpers, of hoe men ze ook wil noemen, uit een andere leefwereld.

Het punt van evolutie (groei) van de ziel bepaalt de mate waarin men zich bewust kan zijn van de verschillende leefwerelden.

 Klik hier de website van de afdeling Alkmaar.

 Klik hier de website van Harmonia Nederland.

We hebben een ook Facebook pagina van Harmonia-Alkmaar en Harmonia-Nederland